A gestalt terápia célja az önismeret és a tudatosság fejlesztése. Azoknak különösen ajánlott, akik kíváncsiak önmagukra és szeretnék felfedezni mindennapi működésük minél több elemét, mozgatórugóját. Az önmegismerési folyamat eredményeképpen az elakadások, nehézségek feloldódnak vagy megoldásra találnak.

A módszertant alkalmazom egyéni, páros és csoportos helyzetben is.

Gestalt alapú egyéni terápia

A Gestalt alapú egyéni terápia abban segít, hogy minél inkább önmagaddá válhass. Igazi változást akkor élhetsz át, ha nyitott vagy arra, hogy önmagad minél jobban megismerd. A környezeted rengeteg elvárást fogalmaz meg feléd azzal kapcsolatban, hogy ideálisan milyennek „kellene” lenned. A terápia lehetőséget ad arra, hogy az elvárások helyett inkább magad felé fordítsd a figyelmedet és merd minél inkább észrevenni és kifejezni saját szükségleteidet, igényeidet. Az én célom az, hogy gazdagabban, színesebben tudjad megélni önmagad.

Egy-egy ülés kiindulhat egy konkrét problémából, kérdésből, dilemmából, de ez nem szükségszerű. Maga a terápiás kapcsolat, vagy az ülések dinamikája is elég lehet ahhoz, hogy valami a középpontba kerüljön. Abban segítelek, hogy növekedjen a tudatosságod a témával, helyzettel kapcsolatban.

Gestalt alapú párterápia

A Gestalt párterápia abban segít benneteket, hogy felismerjétek és kezelni tudjátok a problémákat, elakadásokat okozó egyéni különbözőségeket. A terápia során a fókusz a működéseteken van: azon, ahogy kommunikáltok egymással. A terápiás munka célja, hogy a berögzült, rutinná vált működést és látásmódot fellazítsa és új szempontokat adjon az együttéléshez és együttműködéshez. A terápiás munka elsősorban a kapcsolatot fejleszti de ezen keresztül az egyéni fejlődést is támogatja.

Szerepen nem az, hogy igazságot tegyek vitás kérdéseitekben, hanem az, hogy az egymás közötti interakciókra adjak viselkedés alapú visszajelzéseket. A tőlem érkező visszajelzések jó része arra koncentrál, hogy mi az, amit jól csináltok. A megerősítő visszajelzések újra tudják teremteni a fő kapcsolódási pontokat, és növelik a tudatosságotokat az egymáshoz való viszonyulásotokban.

Ha egy régóta beragadt, rossz rutinná vált viselkedés akadályozza a jó kapcsolatot, akkor abban segítek, hogy mindketten merjetek és tudjatok mást csinálni mint az eddigi helyzetekben. A kommunikáció egy-egy újfajta elemének elsajátítása segíthet a változás létrehozásában.

A Gestalt csoport

A Gestalt csoport célja is az önismeret és az egyéni tudatosság fejlesztése – csoportos keretek között. A résztvevők a csoportalkalmak során kialakuló interakciókból kapnak visszajelzést a saját működésükre. Az „itt és most” élményein keresztül közvetlen élményük lesz arról, hogy hogyan hatnak ők másokra, illetve mások hogyan hatnak rájuk. A csoportfolyamat során évek óta őrzött „címkék” válhatnak túlhaladottá és sokszor megkapott, de meg nem értett visszajelzések válhatnak világossá.

Egy-egy alkalom a résztvevők által aktuálisan behozott témákra épül. A témák indítják el a résztvevők egymás közti interakcióit, amelyben ki-ki a saját egyéni tempójában próbálhatja ki, hogy hogyan hat a többiekre és a többiek hogyan hatnak rá. A témák feldolgozása során a visszajelzések fő forrásai elsősorban a csoporttagok. A terapeuta feladata a csoportfolyamat mederben tartása, a csoport beszélgetésének támogatása, illetve kisebb egyéni feldolgozó munkák vezetése.

A csoporthelyzet lehetőséget ad arra is, hogy ki-ki jobban megértse, hogyan működik egy csoportban, mi könnyű és mi nehéz számára, milyen belső monológok szabályozzák a működését, szerepvállalását. Ezeket a tapasztalatokat a résztvevők a mindennapi életük különböző csoportjaiban is kamatoztatni tudják.

Folyamat hossza: 8-10 alkalom

Tipikus problémák
  • Szorongásból, félelemből fakadó problémák
  • Párkapcsolati problémák
  • Kiüresedettség, motiváció elvesztése
  • Kapcsolati nehézségek
  • Önismereti kíváncsiság
  • Intenzív, „embert próbáló” élethelyzetek
  • Önmegvalósítási igény
  • Önazonosság megtalálása